De CosmoQueen Award 2018 ging naar artiste Karin Bloemen en Marjolein de Jong, oprichtster van Breast Care Foundation, voor hun werk voor deze stichting. De Award gaat naar vrouwen die zich net als CosmoQueen inzetten voor een goed doel.
CosmoQueen Award - klik hier

Welkom bij CosmoQueen

Disclaimer

Disclaimer
CosmoQueen Foundation doet haar uiterste best om zo volledig mogelijke en juiste informatie op deze website te publiceren, maar kan echter niet instaan voor of aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de desbetreffende informatie. De informatie en diensten op deze website worden voortdurend bijgehouden, aangepast en aangevuld met actuele gegevens, nieuwe informatie en diensten. CosmoQueen Foundation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, inclusief verlies van omzet of winst, die in verband kan worden gebracht met het gebruikmaken van de informatie en diensten op deze website. Dat geldt met name voor de vermelde links (verbindingen) naar andere websites, waarover CosmoQueen Foundation verder geen enkele zeggenschap heeft en waarvoor CosmoQueen Foundation geen enkele verantwoordelijkheid draagt, ook niet wat betreft de inhoud.

CosmoQueen Foundation is zich bewust van de problemen op het gebied van gegevensbescherming op internet. De door u verzonden gegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van internationale wetgeving en worden in geen geval zonder toestemming aan derden verstrekt.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Toch heeft u het recht om informatie die van internet afkomstig is voor privé-doeleinden op te slaan en te vermenigvuldigen.

Verspreiding van de informatie voor commerciële doeleinden of gratis verspreiding van de informatie kan alleen na overleg met CosmoQueen Foundation.

Ook voor de bovenstaande informatie geldt dat deze reeds verouderd kan zijn en regelmatig zal worden aangepast.

De collectie

Damesshawls, exclusief, handgemaakt van zijde en kamelenwol.

Meer informatie

Herenshawls, stoer, handgemaakt, stuk voor stuk uniek.

Meer informatie
Women Empowerment

CosmoQueen helpt kansarme vrouwen economisch zelfstandig te worden.

PARTNERS

VRIJWILLIGERS

U kunt CosmoQueen helpen en kansarme vrouwen ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Hoe?

NETWERKEN

CosmoQueen is op zoek naar verschillende netwerken waar wij onze producten kunnen verkopen. Neem contact op voor meer informatie.